Причини за влага и плесен

Причини за повишаването на нивото на влажност могат да бъдат много.

Основната причина е недостигът на свеж и чист въздух в стаята. Ако се замислите, дори преди няколко десетилетия високата влажност в къщата беше рядкост и хората не мислеха как да я почистват. Повечето от стаите имаха дървени прозорци с прорези 2 мм, което създаваше естествена вентилация. Днес обаче този въпрос става особено актуален.

Причината се крие в херметичността на съвременните пвц дограми които са направени без вентилационни устройства. Има дори случаи, когато предприемачът в нови къщи, след като е планирал големи прозорци от пода до тавана, не предвижда възможност за отварянето им. Разбира се, това по-късно става проблем.
Особено често ъгловите апартаменти или тези на първи и последни етажи срещат проблема с висока влажност на въздуха. Този тип местоположение само по себе си предполага лоша хидроизолация поради близостта на подводни води или течове от покрива. Следователно в такива стаи често се образува грешен микроклимат и влажният въздух в апартамента започва забележимо да надвишава всички норми.

 

към начало